Casino De Musical

Productie 2017

Het bestuur van de stichting Musical Den Bosch 800 heeft besloten voorbereidingen te treffen voor een nieuwe theatermuziekproductie in het voorjaar van 2017. De aanleiding voor dit initiatief is de afbraak en nieuwbouw van Theater aan de Parade (v/h Casino).