Home

Startbijeenkomst van CASINO DE MUSICAL – van opera tot oeteldonk – verplaatst van zondag 17 juli naar zondag 4 september!

De startbijeenkomst van Casino de Musical van zondagmiddag 17 juli aanstaande wordt verplaatst naar zondag 4 september 2016.
Regisseur Rowdy Pelgrim zal dan de rolverdeling bekend maken. Daarnaast worden het bestuur, het Artistiek Team, het ProductieTeam en de Productieleiding voorgesteld aan de 120 medewerkers en kunnen acteurs en actrices, dansers, orkestleden en ondersteunende disciplines (decor, grime, kapwerk, kostuums, rekwisieten) voor het eerst met elkaar kennis maken.

Auteur Lucas de Waard zal aan het begin van de bijeenkomst een toelichting geven op het verhaal.

De tijd en de locatie voor deze kennismakings bijeenkomst wordt nog bekend gemaakt.

Asbest in Theater
Het uitstellen van de startbijeenkomst heeft alles te maken met de aangetroffen asbest in het Theater aan de Parade. Afgelopen periode was Theater aan de Parade dicht in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de asbest. Inmiddels is gebleken dat de situatie dusdanig is, dat langer openstellen van het theater niet verantwoord is. Na overleg tussen gemeente en theater is besloten om het theater geheel te sluiten tot 1 november 2016. In de periode tot november zal in de Grote Zaal en in de Foyer het asbest verwijderd/afgedekt worden zodat deze ruimtes weer in gebruik genomen kunnen worden. De rest van het theater (Pleinzaal en Cinemaclub) blijft gesloten tot aan de sloop van het theater medio 2017.

Het besluit tot verplaatsing is genomen omdat op korte termijn geen geschikte alternatieve locatie beschikbaar bleek.

Repetities volgens schema
Het doorschuiven van de startbijeenkomst betekent overigens niet dat de hele planning van CASINO DE MUSICAL doorschuift. Na de zomervakantie beginnen de repetities volgens schema!